Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. Εάν κλείσετε το μήνυμα αυτό ή συνεχίσετε την περιήγησή σας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα.

Career Office CMS

 

Έκδοση Επίδειξης

 

Συνεισφορά του Πληροφοριακού Συστήματος

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) παρέχει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) μέσω του δικτυακού τόπου http://career.ucg.gr/. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως βασικό σκοπό την:

  • Ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων για προσφερόμενες θέσ­ει­ς­ εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
  • Ενημέρωση επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και οργανισμών για τις ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
  • Πληροφόρηση των φοιτητών/αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και προγράμματα εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κάθε ειδικότητας.
  • Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης και παρακολούθηση / αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται

 

 

Ανάλυση Συστήματος

 

Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο γίνεται μέσω διαβαθμισμένης πρόσβασης. Η κατηγοριοποίηση γίνεται σε πέντε βασικές ομάδες χρηστών οι οποίες είναι:

  • οι επισκέπτες
  • οι φοιτητές/απόφοιτοι
  • οι επιχειρήσεις
  • οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και
  • ο διαχειριστής

Κάθε μια από τις ομάδες έχει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες του ιστότοπου. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος από την κάθε ομάδα χρηστών:

Read 3505 times